400 82 001 post@osloavfall.no

 Fordeler …

·  SøppelAvfall.no er et firma som hjelper deg med rydding og kasting av all type søppel. Vi kommer hjem på døren din og henter alt du måtte ønske å kaste.

 • Vi sorterer avfallet slik at det kan avhendes uten risiko for avvik og ekstra gebyrer.
 • Leie av container kan i noen tilfeller være utsatt for at uvedkommende kaster søppel i containeren som ikke er tillatt, og som medfører avvik og høye gebyrer på feil kastet avfall.
 • Bortkjøring av avfall med varebil blir billigere enn container i områder der kommuner krever parkeringstillatelser og gateleie.
 • Henting av avfall blir utført av våre folk slik at bedrifter ikke trenger å benytte eget personell, vi tar hånd om riktig sortering.
 •  I borettslag kreves det tillatelse for utplassering av sekk eller container. Vi har har større fleksibilitet og lettere framkommelighet med varebil.
 • Det finnes en del useriøse aktører i markedet som henter avfall hos kunder og dumper det i naturen. Vi leverer avfallet inn til enten Norsk Gjenvinning AS.
 • Våre kunder som velger søppelhenting, og bortkjøring av avfall med varebil, er private og bedrifter samt en del dødsbo som trenger hjelp til større mengder søppel som må sorteres.
 • SøppelAvfall.no har mange faste oppdrag fra butikker og bedrifter som har vanskelige forhold med plassering av containere og søppelbeholdere.
 • Våre tjenester er basert på konsepter rundt søppelhenting, bosshenting og containerutleie. Vi opererer i hele landet med søppelhenting / bosshenting.
 • Det er i dag strenge krav til sortering av søppel og hva som ikke kan kastes sammen med annet avfall. Vi kan hjelpe med å få det gjort riktig ved å kombinere containerleie og utsortering av avfall som hentes av våre varebiler. Her stiller vi med gratis transport og gratis sorteringshjelp av to mann i 1 time.
 • Vi har smarte løsninger for mindre søppelprodusenter som private og småbedrifter. Dette for å sikre best mulig avhending av alle typer avfall rot og skrot.
 • Problemavfall må i dag sorteres ut og ikke blandes med restavfall, vi har den enkle måten å bli kvitt alt avfall på.


SøppelAvfall.no har løsninger hvor det er regnet inn håndtering av forskjellige blandinger.

Ring inn din bestilling på 400 82 001; eller send en forespørsel her og vi kontakter deg.